Do You Ever Finish Anything?

Do you ever finish anything? Did you ever finish your favorite hobby projects?

#0

Yes, I finish everything I start

    #0

    No, I never finish what I start

      | | |